Bc. Kamila Vítkovičová

Bakalářská práce

Analýza terapeutických (prožitkových) deníků: interpretativní fenomenologická analýza

Analysis of therapeutic (emotional) diaries: interpretative phenomenological analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prožitky participantů během tříměsíčního pobytu v PN Brno za účelem zotavení se ze závislosti na alkoholu. Cílem bylo prozkoumat jejich terapeutické deníky a nalézt důležitá témata, která participanti řeší. Provedením interpretativní fenomenologické analýzy jejich deníků se podařilo konkrétní případy hlouběji prozkoumat. Bylo zjištěno, že sociální vztahy, sebedůvěra a odhodlání …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the experiences of participants during their three-month stay in PN Brno in order to recover from alcohol dependence. The goal was to examine their therapeutic journals and find important topics that participants address. By performing an interpretative phenomenological analysis of their journals, specific cases have been examined thoroughly. Social relationships, self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta