Bc. Filip Franek

Bakalářská práce

Osudy obchodnické rodiny Szyszkowitzů a její podíl na rozvoji třinecké smaltovny

The fortunes of the Szyszkowitz family and its contribution to the development of the enamel factory in Třinec
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá historií a mezigeneračním vývojem rodiny Szyszkowitzů, a to od prvních zmínek o rodině v herbářích z 13. století až do 20. století. Zaměřuje se zejména na Antona Szyszkowitze, který se po přestěhování z Litvy do pruského Slezska stal jedním z nejdůležitějších měšťanů města Żory. Dále jsou zpracovány osudy jeho potomků, kteří se z Pruska přesunuli do rakouského Slezska kvůli …více
Abstract:
The bachelor's thesis explores the history and intergenerational development of the Szyszkowitz family, from their first mentions in armorials dating back to the 13th century until the 20th century. It focuses specifically on Anton Szyszkowitz, who, after moving from Lithuania to Prussian Silesia, became one of the most important townsmen of Żory. The thesis also covers the fate of his descendants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta