Ing. Farhad Mustafayev

Diplomová práce

Project Management

Project Management
Anotace:
Cílem výzkumu je definovat a analyzovat mechanismy přenosu znalostí v různých projektech, které jsou prováděny v Zebra Technology Corporation, a navrhnout doporučení pro zlepšení procesu předávání znalostí a zvýšení jeho kvality. Práce je rozdělena do dvou částí. První část výzkumu je zaměřena na teoretické znalosti týkající se vymezení a charakteristik projektu, analýzy znalostního managementu a na …více
Abstract:
The aim of the research is to define and analyze knowledge transfer mechanisms in different projects which are carried in Zebra Technology Corporation and come up with recommendations to improve knowledge transfer process and increase its quality. The work is divided into two parts. The first part of the research is focused on theoretical knowledge regarding definition and characteristics of project …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta