Bc. Michal Foret, BA (Hons)

Diplomová práce

Public relations jako součást marketingové komunikace AČR

Public Relations as a Part of Marketing Communication in the Army of Czech Republic
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám public relations, jako součást marketingové komunikace armády České republiky a na základě analýzy hodnotím současnou situaci. V první části jsou popsány teoretické poznatky a metody používané v public relations. Druhá část práce analyzuje základní charakteristiku AČR, současný systém využívání metod public relations v praxi a marketingový výzkum. Třetí část, na základě …více
Abstract:
I deal with public relations as part of marketing communications the Army of the Czech Republic in this thesis and based on analysis I evaluate the current situation. The first part describes the theoretical knowledge and general methods used in public relations. The second part analyzes the basic characteristics of the ACR, the current system which uses the methods of public relations in practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Foret, Michal. Public relations jako součást marketingové komunikace AČR. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Řízení netržních a sociálních služeb

Práce na příbuzné téma

Všechny práce