Theses 

Rozbor a hodnocení finanční situace firmy MERO ČR, a.s. – Ing. Lucie Kouglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Lucie Kouglová

Bakalářská práce

Rozbor a hodnocení finanční situace firmy MERO ČR, a.s.

Analysis and Assessment of the Financial Situation in the Company MERO ČR, a.s.

Anotace: Tato bakalářská práce na téma „Rozbor a hodnocení finanční situace firmy“ se zabývá provedením finanční analýzy společnosti MERO ČR, a.s. Společnost MERO ČR, a.s. je monopolem v přepravě a skladování ropy v České republice. Cílem je provést diagnózu finančního zdraví společnosti tohoto druhu z pohledu externího uživatele a určení silných a slabých stránek za pomoci metod finanční analýzy. Bude provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů a dále také budou ověřena bilanční pravidla, kterými by se měl řídit management podniku při svém rozhodování. Následně bude provedena analýza rozdílových ukazatelů, a poměrových ukazatelů, které jsou jádrem metodiky finanční analýzy. K dokreslení finanční situace a pro predikci finanční tísně společnosti budou využity bankrotní a bonitní modely.

Abstract: This bachelor thesis on „Analysis and Assessments of the Financial Situation in the Company“ is concerned with implementation of financial analysis of the company MERO ČR, a.s. The company MERO ČR, a.s. is a monopolistic firm in transportation and storage of crude oil in the Czech Republic. The aim of the thesis is to carry out diagnosis of the company’s financial well-being from the view of an external customer and to identify company’s strengths and weakness by methods of financial analysis. Horizontal and vertical analysis of financial statements will be applied as well as verification of balancing rules, which are to be followed by the company’s management when making decisions. Subsequently differential indicators and financial ratios, which are the core of financial analysis methodology, will be applied too. Insolvency and valuation models will be used to complete the financial situation and to predict company’s possible stringency.

Klíčová slova: Finanční analýza, finanční situace, účetní výkazy, bilanční pravidla, analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, souhrnné indexy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 21:11, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz