Michal Handl

Bachelor's thesis

Analýza rizik při používání krátkých palných zbraní

Risk Analysis of Using Short Firearms
Abstract:
Užívání či použití krátkých palných zbraní se řídí jasnými pravidly a předpisy, jejichž cílem je minimalizování vzniku nežádoucích událostí. Nejčastějším původcem takovýchto krizových jevů je sám člověk, respektive zde hovoříme o selhání lidského faktoru, jež má negativní vliv na bezpečnost a zdraví, jak uživatele, tak lidí v bezprostřední blízkosti střelce. Cílem této bakalářské práce je nejen analýza …more
Abstract:
The use of small arms is governed by clear rules and regulations designed to minimize the occurrence of adverse events. The most common cause of such crisis phenomena is the human being, or we talk about human factor failure, which has a negative impact on safety and health both for the user and the people in the immediate vicinity of the shooter. The aim of this thesis is not only to analyze the risks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Handl, Michal. Analýza rizik při používání krátkých palných zbraní. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe