Michal Handl

Bachelor's thesis

Analýza rizik při používání krátkých palných zbraní

Risk Analysis of Using Short Firearms
Anotácia:
Užívání či použití krátkých palných zbraní se řídí jasnými pravidly a předpisy, jejichž cílem je minimalizování vzniku nežádoucích událostí. Nejčastějším původcem takovýchto krizových jevů je sám člověk, respektive zde hovoříme o selhání lidského faktoru, jež má negativní vliv na bezpečnost a zdraví, jak uživatele, tak lidí v bezprostřední blízkosti střelce. Cílem této bakalářské práce je nejen analýza …viac
Abstract:
The use of small arms is governed by clear rules and regulations designed to minimize the occurrence of adverse events. The most common cause of such crisis phenomena is the human being, or we talk about human factor failure, which has a negative impact on safety and health both for the user and the people in the immediate vicinity of the shooter. The aim of this thesis is not only to analyze the risks …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Handl, Michal. Analýza rizik při používání krátkých palných zbraní. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe