Bc. Radka Kutilová

Master's thesis

Štěstí, spotřeba a konzumní společnost

Happiness, consumption, and consumer society
Abstract:
Pocit štěstí degraduje různě rychle v závislosti na hodnotách, pomocí nichž bylo tohoto pocitu štěstí dosaženo. Pocit štěstí degraduje rychleji, pokud byl získán pomocí statků materiální podoby a degraduje pomaleji, pokud je štěstí podmíněno duchovními hodnotami. Vzhledem k tomu, že štěstí je individuálním pocitem každého jedince, je obtížně měřitelné. Štěstí se mylně zaměňuje za ekonomický blahobyt …more
Abstract:
Happiness degrades at different rates depending on the values by which happiness was achieved. Happiness degrades faster if it was achieved thru material goods, and degrades slower if it was achieved thru spiritual values. As happiness is an internal feeling of every individual human, it is difficult to specify and measure it. Nowadays, happiness is mistaken for economic prosperity. Experts and some …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní