Petr Šaradin

Bakalářská práce

Rizika šikany na školách, prevence a její řešení

Risk of Bullying in Schools, Prevention and its Solution
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů vedoucích ke vzniku rizik šikany na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. V teoretické části je na základě literárních rešerší přiblížen trojí náhled na tento fenomén, poté vysvětlen princip fungování šikany a fáze jejího vývoje. Práce se dále zabývá morálními profily charakteristik agresorů i obětí, forem šikany, legislativních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of factors leading to the risk of bullying at the Integrated Technical and Economic Secondary School in Sokolov. In the theoretical part, the triple view of this phenomenon is presented on the basis of literature search, then the principle of the bullying and its development phase is explained. The thesis also deals with moral profiles of the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Olga Vojtěchovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech