Bc. Simona Kašperová

Diplomová práce

Vliv dotací na hospodaření obchodní společnosti

The impact of subsidies on the company’s economy
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vliv dotací na hospodaření obchodní společnosti“ je zjištění vlivu zemědělských dotací na vybranou obchodní společnost. Teoretická část se zabývá otázkami týkajícími se základního přehledu o obchodních společnostech, zemědělské dotační politiky a udává obecný přehled o účtování zemědělských dotací a jejich vlivu na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Praktická část poté …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis: “The impact of subsidies on the company’s economy” is to determine the influence of agricultural subsidies on a selected trading company. The theoretical part deals with issues related to the basic overview of companies, agricultural subsidy policy and provides a general overview of the accounting of agricultural subsidies and their impact on income tax and value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta