Bc. Miroslava JIRKŮ

Master's thesis

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v dané lokalitě

Management of biodegradable waste in the given locality
Anotácia:
V diplomové práci jsou řešeny možnosti zpracování a využívání biologicky rozložitelných odpadů. Dále jsou analyzovány zkušenosti z jiných měst v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, současně nastavená opatření ve městě Litoměřice a podpora města občanům. Praktická část práce je tvořena rozbory produktů vzniklých při zpracování biologicky rozložitelných odpadů z části provedené soukromou …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the possibilities of processing and use of biodegradable waste. Furthermore, experience from other cities in the field of biodegradable waste management, simultaneously set measures in the city of Litoměřice and support of the city to citizens are analyzed. The practical part of the thesis consists of analyses of products resulting from the processing of biodegradable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Katarína Kajánková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRKŮ, Miroslava. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v dané lokalitě. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí