Bc. Kateřina Savčenková, DiS.

Master's thesis

Faktory ovlivňující participaci seniorů v oblasti ICT vzdělávání

The factors affecting participation of seniors in ICT education
Abstract:
Diplomová práce řeší téma vzdělávání seniorů v oblasti ICT. Teoretická část předkládá stručný a zároveň ucelený přehled o procesu stárnutí, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení, přičemž pozornosti neuniká ani problematika demografického stárnutí včetně prevence sociální exkluze. Empirická část seznamuje s výsledky kvantitativního šetření s cílem ozřejmit vliv vybraných faktorů na …more
Abstract:
The thesis solves the theme of seniors' education in ICT. The theoretical part provides brief and also a comprehensive overview of the aging process in the context of Lifelong learning. Attention is also targeted at the issue of demographic aging and the prevention of social exclusion. The empiric part presents the results of a quantitative survey, which examined the main factors affecting the elderly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta