Theses 

Vývoj Reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně v době první republiky. – Robin HUDEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie - Základy společenských věd

Robin HUDEC

Bakalářská práce

Vývoj Reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně v době první republiky.

The development of Reform grammer school in Cesky Tesin during the First Republic

Anotace: Cílem mé práce je komplexní analýza vzniku a rozvoje českého gymnázia v Českém Těšíně v období od jeho vzniku do roku 1938. Analýza srovnává některé výstupy s dalšími českými školami stejného typu v regionu Těšínského Slezska. Vznik a rozvoj gymnázia je zasazen do společensko historického kontextu vývoje regionu i města. V práci prezentuji charakteristiku učitelského sboru, jeho složení podle pohlaví, doby odučených let i počtu zastoupených aprobací. Stěžejní součástí práce je podrobná analýza studentů prostřednictvím dvou sond, které vzájemně porovnávám. Studenty analyzuji podle teritoriálního původu, biologických a sociokulturních znaků a vybraná data rovněž srovnávám s českými gymnázii v regionu.

Abstract: The aim of my paper is to analyze thoroughly the establishment and the development of the Reform Grammar School in Český Těšín in the period from its foundation until 1938. My analysis compares some of the results with those of other similar Czech schools in the Těšín Silesia Region. The origin of the grammar school is set in the socio-historical context of the development of the region as well as of the town itself. In my paper, I present the characteristics of the staff, its gender structure and the number of years taught and even the number of subjects taught. The key part of my paper is the analysis of the students by the means of two probes, which I compare. I analyze the students according to the place they come from and I also consider their biological and sociocultural characteristics. Afterwards, I compare given data with other Czech grammar schools in the region.

Klíčová slova: Škola, školství, gymnázium, Těšínské Slezsko, Těšínsko, Český Těšín, Orlová, Nový Bohumín, první republika, Slezská matice osvěty lidové, rozdělení studentů, Konstantin Petřík, Josef Václavínek, František Vojkovský, Česlav Valošek, Josef Štefan

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37960 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HUDEC, Robin. Vývoj Reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně v době první republiky.. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:23, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz