Robin HUDEC

Bachelor's thesis

Vývoj Reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně v době první republiky.

The development of Reform grammer school in Cesky Tesin during the First Republic
Abstract:
Cílem mé práce je komplexní analýza vzniku a rozvoje českého gymnázia v Českém Těšíně v období od jeho vzniku do roku 1938. Analýza srovnává některé výstupy s dalšími českými školami stejného typu v regionu Těšínského Slezska. Vznik a rozvoj gymnázia je zasazen do společensko historického kontextu vývoje regionu i města. V práci prezentuji charakteristiku učitelského sboru, jeho složení podle pohlaví …more
Abstract:
The aim of my paper is to analyze thoroughly the establishment and the development of the Reform Grammar School in Český Těšín in the period from its foundation until 1938. My analysis compares some of the results with those of other similar Czech schools in the Těšín Silesia Region. The origin of the grammar school is set in the socio-historical context of the development of the region as well as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUDEC, Robin. Vývoj Reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně v době první republiky.. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta