Jelizaveta NESTERCOVA

Bakalářská práce

Ukrajina - politická geografie vnitrostátního konfliktu

Ukraine - political geography of internal conflict
Anotace:
Ukrajina je a vždy byla pomyslnou hranicí mezi východní a západní civilizací. Konflikt, který vypukl na podzim roku 2013, je tak důsledkem politicko-geografického vývoje země a dále bojem dvou civilizací o její uplatnění svých zájmů na jejím území. Cílem této bakalářské práce je provést politicko-geografickou analýzu Ukrajiny tak, jak vznikla v roce 1991, a určit tak, jak politická geografie země ovlivnila …více
Abstract:
Ukraine is and always has been imaginary border between east and west civilizations it is therefore the space, where the fight over influence takes place. The events of 2013 consequently of 2014 and basically till these days are in general escalation of whole political fight over influence in Ukraine.The aim of this bachelor thesis is to analyze Ukraine from the perspective of political geography, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NESTERCOVA, Jelizaveta. Ukrajina - politická geografie vnitrostátního konfliktu. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/