Zuzana Urbánková

Bakalářská práce

Geografický informační systém hl.m. Prahy

Geographic information system of Prague
Anotace:
Tato práce se zabývá geografickými informačními systémy a to z více úhlů pohledu. První úhel se zabývá těmito systémy pouze všeobecně, popisuje jejich definici a využití. Dalším úhlem je popis konkrétního systému a to je geografického informačního systému hlavního města Prahy. Jedním z cílů práce je zjistit, které úřady jej využívají, oblasti, ve kterých se používá a za jakým účelem, v jakém softwarovém …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with geographical information system from more points of view. First point of view deals with those systems only generally, it describes their definition and usage. Another point of view is concrete system description, accurately geographical information system of Prague. One of many aims of this thesis is to find out which authorities derive benefit from it, areas, in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Helena Benáčanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23127