Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Disertační práce

Postprandiální termogeneze u trénované a netrénované populace

Postprandial thermogenesis in trained and untrained population
Anotace:
Disertační práce se zabývá komponentou energetického výdeje člověka - termickým vlivem stravy. Hlavním cílem práce bylo u vybrané skupiny jedinců identifikovat rozdíly v klidovém energetickém výdeji v postprandiálním období po podání dvou isoenergetických pokrmů o různém nutričním složení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část s výzkumným šetřením. Teoretická část práce je zaměřena na …více
Abstract:
The thesis focuses on a part of the total daily energy expenditure – thermic effect of food. The objective was to identify differences between postprandial energy expenditure after administering of isoenergetic testing meals with variable macronutrient content in selected experimental group. The thesis consists of theoretical and empirical part describing scientific trial. Theoretical part covers broad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc., prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie