Tomáš HANOUSEK

Diplomová práce

Aplikace prostředí Moodle v geografickém vzdělávání na Základní škole Rychvald

Application of Moodle Interface in Education of Geography at Primary School Rychvald
Anotace:
Práce je členěna do dvou hlavních částí. První rozpracovává e-Learning z hlediska teoretického vymezení a historického vývoje do dnešních dnů a pokouší se o stanovení pozice e-Learningu v současném vzdělávání. Druhá část je rozdělena na tři dílčí kapitoly, které se ? každá ze svého pohledu ? věnují fungování projektu kombinované výuky na Základní škole Rychvald. První kapitola má za cíl popsat zavedení …více
Abstract:
The thesis consists of two elementary parts. The first one attends to the theoretical specification and historical development of the e-Learning up to these days and attempts to determine its position in present schooling. The second part is divided into three chapters that ? each in its view ? deals with the application of combined teaching in education at Rychvald Primary School. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Houdková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANOUSEK, Tomáš. Aplikace prostředí Moodle v geografickém vzdělávání na Základní škole Rychvald. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta