Bc. Vojtěch Šobáň

Diplomová práce

Informační systém pro řízení skladu a návrh mobilní aplikace pro Android

Information system for administration of warehouse and design of mobile application for Android
Anotace:
Obsahem a hlavním cílem této práce je návrh a implementace webového informačního systému pro správu skladů a evidenci prodejů a vytvoření mobilní aplikace pro operační systém Android k zadávání prodejů do systému.
Abstract:
The main goal of this thesis is design and implementation web based information system for warehouse management and record of sales and creation mobile application for operating system Android to insert sales into the system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Mach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky