Bc. Michaela Kubová

Master's thesis

Rozvoj a vzdělávání a zaměstnanců v institucích státní správy a samosprávy

Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v institucích státní správy a samosprávy. V teoretické části vymezuje pojmy jako státní správa a samospráva, rozvoj a vzdělávání, motivace. Analyzuje obsah, organizační systém vzdělávání a v neposlední řadě cíle vzdělávání jako dosažení kompetencí, které jsou požadovány na pracovnících v těchto institucích. Následně se práce zaměří na specifika …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the development and training of employees in state administration and self-government institutions. The theoretical part defines concepts such as state administration and self-government, development and education, motivation. It analyzes the content, the organizational system of education and, last but not least, the educational objectives as the achievement of the competencies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kubová, Michaela. Rozvoj a vzdělávání a zaměstnanců v institucích státní správy a samosprávy. Praha, 2018. diplomová práce (Ing.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha