Bc. Michaela Kubová

Master's thesis

Rozvoj a vzdělávání a zaměstnanců v institucích státní správy a samosprávy

Anotácia:
Diplomová práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců v institucích státní správy a samosprávy. V teoretické části vymezuje pojmy jako státní správa a samospráva, rozvoj a vzdělávání, motivace. Analyzuje obsah, organizační systém vzdělávání a v neposlední řadě cíle vzdělávání jako dosažení kompetencí, které jsou požadovány na pracovnících v těchto institucích. Následně se práce zaměří na specifika …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the development and training of employees in state administration and self-government institutions. The theoretical part defines concepts such as state administration and self-government, development and education, motivation. It analyzes the content, the organizational system of education and, last but not least, the educational objectives as the achievement of the competencies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubová, Michaela. Rozvoj a vzdělávání a zaměstnanců v institucích státní správy a samosprávy. Praha, 2018. diplomová práce (Ing.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje

Master programme / odbor:
Regional Development / Urban and Regional Development Management