Alžběta Kudelková

Bachelor's thesis

Kulturní turismus na zámcích na řece Orlici a jejich marketingový mix

Cultural tourism on chateaux on the Orlice river and their marketing mix
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturním turismem na zámcích na řece Orlici. Zaměřuje se na čtyři zámecké objekty, které v roce 2017 získaly ocenění European Destination of Excellence v kategorii kulturního turismu. Jedná se o zámek Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Potštejn. Cílem práce je identifikace typického návštěvníka každého z těchto objektů. Teoretická část se zabývá …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with cultural tourism on chateaux on the Orlice river. It focuses on four chateaux which were awarded with the European Destination of Excellence in the category of cultural tourism in 2017. These are Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí and Potštejn. The aim of the thesis is to identify a typical visitor of each of these objects. The theoretical part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Markéta Dianová
  • Reader: Irena Tyslová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77348