Bc. Radek PELIKÁN

Diplomová práce

Magnetická levitace - modelování, simulace a řízení

Magnetic levitaiton - modelling, simulation and control
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním, simulací a řízením reálného modelu magnetická levitace CE152. Cílem je sestavit takový matematický model, který bude z hlediska vstupu a výstupu s reálným protějškem ekvivalentní. Dalším úkolem je navrhnout strukturu a parametry takových regulátorů, které zajistí levitaci kuličky v různých polohách pracovního prostoru a dále pak porovnat kvalitu regulačních …více
Abstract:
This master thesis deals with modelling and control of the magnetic levitation system CE152. The goal is to derive a mathematical model equivalent to the real system in terms of input/output relation. Next goal is to design suitable controllers enabling levitation of the ball in different positions and compare quality of control processes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2006
Zveřejnit od: 26. 5. 2006
Identifikátor: 3465

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. František Gazdoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELIKÁN, Radek. Magnetická levitace - modelování, simulace a řízení. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika

Práce na příbuzné téma