Theses 

Vybrané problémy financování příspěvkové organizace – Bc. Dana Růžičková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Růžičková

Bachelor's thesis

Vybrané problémy financování příspěvkové organizace

Selected problems of the budgetary organization

Abstract: Předmětem bakalářské práce „Vybrané problémy financování příspěvkové organizace“ je zhodnotit možnosti zřizovatele při posuzování hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků. První kapitola je zaměřena na právní postavení příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. V následujících kapitolách je popsán problém financování příspěvkové organizace z pohledu zřizovatele a průběh veřejnoprávní kontroly. V poslední části je pak provedena analýza hospodaření konkrétních příspěvkových organizací a jejich komparace zaměřená na posouzení hospodárnosti vynaložení finančních prostředků.

Abstract: The aim of the thesis entitled “Selected problems of financing of budgetary organisation“is to evaluate the options the founders have when assessing their expenditures. The first chapter focuses on the legal basis of the budgetary organisations, as established by the local authorities. In the following chapters, the problems founders are facing when funding the budgetary organisations are described, as well as the process of public control. The last chapter contains an analysis of specific budgetary organisations and a comparative study of the efficiency of their expenditures’.

Keywords: Veřejný sektor, příspěvková organizace, územně samosprávný celek, státní rozpočet, veřejnosprávní kontrola, efektivnost, hospodárnost, účelnost. Public Sector, budgetary organization, local government unit, State Budget, control of public administration, efficiency, economy, expediency.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 17:10, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz