Bc. Eva Krčková

Bakalářská práce

Sociální práce a nerovnováhy životní situace učitelů základní školy

Social work and imbalances in living situation of basic school teachers
Anotace:
ANOTACE Autorka práce: Eva Krčková Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Instituce: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno Název práce: Sociální práce a nerovnováhy životní situace učitelů základní školy Počet slov: 12083 Klíčová slova: základní škola obecně, sociální pracovník, sociální práce, procesy vzdělávání žáků základní školy, účastníci procesu vzdělávání, sociální prostředí …více
Abstract:
ANNOTATION Author of thesis: Eva Krčková Consultant of thesis: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social Studies Name of diploma thesis: Social work and imbalances in living situation of basic school teachers Number of words: 12083 Key words: primary school generally, social worker, social work, educational processes of primary school pupils, partcipants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií