Bc. Pavlína Brabcová

Bachelor's thesis

Sociální péče jako subsystém sociálního zabezpečení

Social Care as Part of the Social Security System
Abstract:
Tato bakalářská práce řeší problematiku sociálního zabezpečení se zaměřením na dávky hmotné nouze. Cílem této práce je navržení vlastních změn, které upravují aktuální systém těchto dávek.
Abstract:
The thesis covers the problematics of social security system with a focus on benefits in materiel need. Aim of this study is to design own changes which regulate current system of these benefits.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta