Bc. Vladimíra Skalická

Bachelor's thesis

ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

ADHD - Attention Deficit Hyperaktivity Disoder
Anotácia:
Bakalářská práce „ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou“ popisuje terminologii a etiologií postižení, jeho příznaky a výskyt v populaci. Zabývá se přístupem rodiny a školy k dětem s tímto postižením a možností využití terapií při jejich reedukaci. V případové studii je popsán chlapec se syndromem ADHD a mentální retardací. Pozorování potvrdilo, že všechny použité terapie měly pozitivní …viac
Abstract:
The bachelor work "ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder" gives an overview of the terminology and etiology of this disablement, its symptoms and incidence in population. The work deals with the approach of family and school to disabled children and the possible therapies in the reeducation process. In the case study a boy with ADHD and mental disability is described. The research bore out …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta