Theses 

Cestovní ruch v oblasti Vitorazska a jeho vliv na domácí cestovní ruch – Ota KLIMAS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Ota KLIMAS

Bakalářská práce

Cestovní ruch v oblasti Vitorazska a jeho vliv na domácí cestovní ruch

Tourism in Vitorazsko countries and its impact on domestic tourism

Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce bylo prostřednictvím analýzy poukázat na vliv cestovního ruchu v oblasti Vitorazska na cestovní ruch Jihočeského kraje z hlediska domácího cestovního ruchu. Dílčím cílem bylo pomocí terénního šetření poukázat na možnosti rozvoje cestovního ruchu v dané oblasti a na základě jeho výsledků navrhnout produkt cestovního ruchu a jeho inovace. Prvním krokem k vypracování bakalářské práce bylo nastudování odborné literatury a následné vytvoření literární rešerše, poté byla vypracována situační analýza mikroregionu Vitorazsko a bylo provedeno terénní šetření, na jehož základě byl navržen a zpracován nový produkt cestovního ruchu v mikroregionu Vitorazsko. Novým produktem je balíček služeb nazvaný Víkendový pobyt s Vitorazskou zabijačkou. V rámci tohoto balíčku se účastníci Víkendového pobytu s Vitorazskou zabijačkou mohou aktivně zapojit do celého procesu zabijačky a zúčastnit se nejen konzumace, ale i výroby všech zabijačkových delikates.

Abstract: The main aim of this thesis was to point out influence of tourism in Vitorazsko micro region on tourism of South Bohemia region in terms of domestic tourism by its analysis. The partial aim was to point out possibilities of development of tourism in Vitorazsko by using results of accomplished field research. Next partial aim was to propose a new tourism product and its innovation based on the research results. The first step to work on was studying literature, which leaded to creating literary research and after that the situational analysis of Vitorazsko micro region was created. Then the field research was made and on its basics the new product of tourism in Vitorazsko micro region was composed. The new product of tourism is a package of services called Weekend stay with Vitorazsko pig- slaughtering. In the price of the package the active participation on pig- slaughtering process, consumption and meal preparation is involved.

Klíčová slova: Cestovní ruch, domácí cestovní ruch, Vitorazsko, produkt cestovního ruchu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Dvořák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

KLIMAS, Ota. Cestovní ruch v oblasti Vitorazska a jeho vliv na domácí cestovní ruch. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz