Theses 

Fenomén hra - Hra v období batolete a její vliv na psychosociální vývoj dítěte – Tereza PRASKOVÁ LASÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tereza PRASKOVÁ LASÁKOVÁ

Bakalářská práce

Fenomén hra - Hra v období batolete a její vliv na psychosociální vývoj dítěte

Phenomenon of play - Play during toddlerhood and its effect on psychosocial development of a child

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem hry a jeho vlivem na vývoj dítěte. Hlavním cílem byla rešeršní činnost a následné zpracování získaných informací na uvedené téma. Rešerše byla provedena v databázi EBSCOhost a ProQuest Cental. Na základě utřídění faktů jsou ve výsledku práce obsaženy odpovědi na otázky, které byly kladeny v úvodu metodologické části.

Abstract: The thesis paper is concerned with the theme of play and its effect on a child development. The main goal of the methodological part was a background research followed by compiling of acquired information on the given topic. Background research was executed in a database EBSCOhost and ProQuest Cental. Classification of facts resulted in presentation of answers to questions which were asked in the introduction of the methodological part of the work.

Klíčová slova: hra, batole, vývoj dítěte, kognitivní schopnosti, psychologické aspekty, děti, výzkumná metoda, vývojová psychologie, batole a hračka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=187241 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

PRASKOVÁ LASÁKOVÁ, Tereza. Fenomén hra - Hra v období batolete a její vliv na psychosociální vývoj dítěte . Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 20:43, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz