Bc. Jakub Koutný

Diplomová práce

Všímavost v psychoterapii: Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti člověka v satiterapii

Mindfulness in psychotherapy: Interpretative phenomenological analysis of a human experience with satitherapy
Anotace:
Práce se věnuje všímavosti v psychoterapii. Teoretická část je věnována kořenům všímavosti v buddhismu, její integraci do psychoterapie a srovnání jejího umístění v obou systémech. Představuje směry využívající všímavost. Jsou uvedeny výzkumy, které prokazují pozitivní dopady všímavosti na psychické funkce, sociální vztahy, regulaci chování i fyzické zdraví. Věnuje se mechanismům změny u všímavosti …více
Abstract:
This study is focused on mindfulness in psychotherapy. Theoretical part of the study deals with Buddhist roots of mindfulness, the integration of the concept into psychotherapy and the comparison of its position in both psychotherapy and buddhism. Psychotherapeutic approaches using mindfulness are introduced. Researches proving positive effects of mindfulness on psychological functions, social relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií