Marcela KADLECOVÁ

Bakalářská práce

Úřad práce jako aktér na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů v konkrétním regionu České republiky

Labour office as an actor on the labour market, from the perspective of employers, in a particular region of the Czech Republic
Anotace:
Tématem bakalářské práce je činnost úřadu práce na regionálním trhu práce z pohledu potřeb zaměstnavatelů. Potřeba získávání kvalitních zaměstnanců při současné situaci na trhu práce (rekordně nízká nezaměstnanost) je velice aktuální problematika. Nedostatek zejména kvalitních zaměstnanců na současném trhu práce vede k potřebě řešit tuto situaci. V této práci zkoumám spokojenost zaměstnavatelů s činností …více
Abstract:
The topic of my thesis is the activity of the labour office service on the field of the labour market all from the employers' point of view. The need of recruiting new highly qualified employees is an issue, especially in the current situation of a very low level of unemployment. The lack of qualified employees on the labour market calls for an immediate sollution. In my thesis I deal with the satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLECOVÁ, Marcela. Úřad práce jako aktér na trhu práce z pohledu zaměstnavatelů v konkrétním regionu České republiky . Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická