Bc. Lukáš Korbel, DiS.

Master's thesis

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Imposing Sanctions in the Offence Proccedings in the Area of Road Safety and Traffic Flow on Roads
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na úsek správního práva trestního konkrétně pak na právo přestupkové. Jejím cílem je kriticky a analyticky popsat, zhodnotit právní úpravu v dané oblasti, přiblížit problematiku sankcionování přestupků proti bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích v rámci přestupkového řízení a to ať již jde o samotnou hranici sazby sankcí pokut, hranici zákazu činnosti, …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the section of the administrative criminal law, specifically then is devoted to issues of administrative law relating to delicts. The purpose of this thesis is to analytically describe, evaluate legislation in this field, describe the issue punishing in the field of transport with focus on substantive aspects of infractions against road safety and highway traffic flow …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2014
  • Supervisor: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta