Mgr. Klára Přikrylová

Bakalářská práce

Integrace dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v Sokole Brno I

Integration of children with disabilities and health disadvantages in Sokol Brno I
Anotace:
Práce se zabývá aktivním členstvím dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v Tělocvičné jednotě Sokol Brno I. Skládá se ze čtyř částí, tří teoretických a jedné výzkumné. Teoretická část pojednává o Sokole, zkoumaných diagnózách a volném čase dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. V praktické části byly zpracovány případové studie tří dětí se zdravotním postižením …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with an active membership of children with disability and health disadvantages in Sokol club Brno I. It consists of four parts, three theoretical and one practical. The theory handels with Sokol, reasearched diagnosis and leisure time of children with disabilities and health disadvantages. The research consists of three case studies of children with disabilities or health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika