Hana Páralová

Bachelor's thesis

A Discourse Analysis of President Barack Obama's Speeches Following Mass Shootings, Terrorist Attacks and Natural Disasters in the United States

A Discourse Analysis of President Barack Obama's Speeches Following Mass Shootings, Terrorist Attacks and Natural Disasters in the United States
Abstract:
The main objective of this work is to perform a discourse analysis of Barack Obama's presidential speeches related to mass shootings, terrorist attacks and natural disasters in the United States. This work examines the rhetorical devices used to acquire, calm down and influence the audience, as well as the structure of his speeches. The theoretical part provides characteristics of discourse, its meaning …viac
Abstract:
Hlavním cílem této práce je provést diskurzivní analýzu prezidentských projevů Baracka Obamy vztahující se k masovým střelbám, teroristickým útokům a přírodním katastrofám ve Spojených státech amerických. Tato práce zkoumá rétorické prostředky, které používal k získání, uklidnění a ovlivnění publika a také strukturu jeho proslovů. Teoretická část charakterizuje diskurz, jeho význam, druhy a použití …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Páralová, Hana. A Discourse Analysis of President Barack Obama's Speeches Following Mass Shootings, Terrorist Attacks and Natural Disasters in the United States. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe