Ondřej Mach

Bachelor's thesis

Webové geografické informační systémy jako součást infrastruktury chytrých měst a obcí

Web geographic information systems as part of a smart city infrastructure
Abstract:
Tato bakalářská práce porovnává webové geografické informační systémy, které jsou využívány českými městy a obcemi, v oblasti infrastruktury chytrých měst. Hlavním zaměření je především na jejich dostupné funkce a uživatelské rozhraní.
Abstract:
This Bachelor thesis compares web geographic information systems used by czech cities and villages in the area of smart city infrastructure. The main focus is primary on the available functions and user interface.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mach, Ondřej. Webové geografické informační systémy jako součást infrastruktury chytrých měst a obcí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní