Lucie Šarinová

Bakalářská práce

Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství

Geographic Information Systems in Waste Management
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o geografických informačních systémech v odpadovém hospodářství. První část této bakalářské práce je věnována úvodu. Druhá část charakterizuje oblast odpadového hospodářství. Třetí díl této bakalářské práce popisuje geografické informační systémy. Čtvrtá část práce popisuje GIS v odpadovém hospodářství. A pátá část práce je závěr. Součástí práce jsou také přílohy A a …více
Abstract:
This Bachelors thesis is about Geographic Information Systems (GIS) within Waste Management. The first part of the Bachelor thesis is the introduction. After this the second part characterizes the area of Waste Management in more detail. Third is the description of Geographic Information Systems (GIS). The fourth part describes the use of Geographic Information Systems (GIS) within Waste Management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: David Längauer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava