Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

Doctoral thesis

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

Multilingualism in Teaching German as Third Language
Abstract:
V této disertační práci jsme se zaměřili na rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce německého jazyka jako druhého cizího jazyka po angličtině. V teoretické části jsme představili koncepci mnohojazyčnosti a pojetí jazyků ve vztahu k mnohojazyčnosti. Pro účel této práce jsme zůstali u chápání mnohojazyčnosti jako schopnosti na různých úrovních ovládat a osvojovat si tři a více jazyky v jejich vzájemné propojenosti …more
Abstract:
In this dissertation thesis we have focussed on the development of multilingualism in teaching German as a second foreign language (after English). In the theoretical part, the concept of multilingualism and the concept of languages in relation to multilingualism were introduced. In this dissertation, we understand multilingualism as the ability to use (at various levels) and acquire three or more …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta