Bc. Simona Nováková

Diplomová práce

Využití sociálních medií pro marketingovou komunikaci ve společnosti ESAB VAMBERK, s.r.o.

Use of Social Media for Marketing Communication in the Company ESAB VAMBERK, s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce Využití sociálních medií pro marketingovou komunikaci ve společnosti ESAB VAMBERK, s.r.o. se zabývá marketingovou komunikací zmíněné společnosti se zaměřením na využití sociálních médií. Cílem práce je na základě dotazníkového šetření mezi zákazníky společnosti navrhnout vstup a komunikační strategii na vybraných sociálních médiích pro trh v České republice. Teoretická část popisuje …více
Abstract:
The thesis Use of Social Media for Marketing Communication in the ESAB VAMBERK, s.r.o. is concerned with marketing communiaction in the mentioned company with focus on the use of social media. The aim of the thesis is based on a questionnaire survey among customers to design input and communication strategy on selected social media market in the Czech Republic. The theoretical part describes the relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Simona. Využití sociálních medií pro marketingovou komunikaci ve společnosti ESAB VAMBERK, s.r.o.. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Práce na příbuzné téma

Všechny práce