Theses 

Cenová strategie podniku v aktuálním konkurenčním prostředí – Bc. Marek Trnka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Trnka

Bakalářská práce

Cenová strategie podniku v aktuálním konkurenčním prostředí

Price Strategy of Company in the Current Environment

Anotace: Tématem této práce je cenová strategie podniku v aktuálním konkurenčním prostředí. V teoretické části jsou popsány funkce ceny, vnitřní a vnější faktory ovlivňující cenu, cenová politika, jakož i způsoby stanovování cen v kontextu s řízením vztahů se zákazníky. Důraz je přitom kladen zejména na ekonomické souvislosti včetně ekonomických teorií. Praktická část, navazující na teoretické poznatky, představuje Skupinu ŠKODA AUTO, kdy hlavní pozornost je věnována tvorbě cen, analýze ceníků a dalším faktorům ovlivňujících ceny. Dílčí část je věnována i situaci v automobilovém průmyslu jako celku. Závěrem je pak zhodnoceno splnění stanovených cílů a ověření hypotéz.

Abstract: The topic of this work is a price strategy of company in the current environment. There are described price functions, internal and external factors affecting the price, price policy, as well as methods and pricing strategy in the context of Customer Relationship Management in the theoretical part. Emphasis is being especially placed on the economics and the economic theory. The practical part refers to the theoretical knowledge which is described in the first part and applies these information to the ŠKODA AUTO company. The main attention is paid to pricing, price lists analysis and factors affecting prices. Sub-section is devoted to the situation of the automotive industry as a whole. Finally, there is an assessment of the stated objectives and verification of hypotheses.

Klíčová slova: Cena, cenová politika, cenové strategie a metody, hodnototvorný proces, konkurence, marketingový mix, náklady, rozhodování spotřebitele, řízení vztahů se zákazníky, ŠKODA AUTO, tržní prostředí, vyjednávání o ceně, změny cen, Price, pricing, pricing strategies and methods, value creation proces, competition, marketing mix, costs, consumer decision-making, Customer Relationship Management, market environment, price negotiations, price changes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz