Mgr. Eliška Žilinská

Bachelor's thesis

Mýty a fakta o barokní fuze

Myths and Facts about Baroque Fugue
Abstract:
Předmětem bakalářské práce Mýty a fakta o barokní fuze je analýza fug Dobře temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha. Práce je rozdělena na dvě části – teoretická část a praktická část. V teoretické části je uveden stručný popis a náležitosti barokní fugy, praktická část je pak zcela věnována analýze těchto fug a následně porovnávána s poznatky odborné literatury řešící tuto problematiku. Závěr …more
Abstract:
The main objective of the thesis Myths and Facts about Baroque Fugue is an analysis of the fugues of Johann Sebastian Bach´s Well - Tempered Clavier. The thesis is divided into two parts – the theoretical part and the practical part. In the theoretical part there is a brief description and particulars of the baroque fugue, the practical part is entirely devoted to the analysis of these fugues and then …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
  • Reader: prof. Michal Košut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta