Bc. Valeriia Vorobiova

Bakalářská práce

Praktická analýza marketingové komunikace

Practical Analysis of Marketing Communication
Anotace:
Daná bakalářská práce se zabývá hodnocením marketingové komunikace v restauraci „U Čechů“. V teoretické části práce je popsána marketingová komunikace a její význam pro organizaci a jsou definovány hlavní druhy marketingové komunikace, mezi které patří reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public relations a osobní prodej. Dále v teoretické části práce je věnována pozornost procesu marketingové …více
Abstract:
The present bachelor’s research studies evaluation of marketing communication on the example of the restaurant „U Čechů“. The theoretical part of the thesis describes marketing communication, its importance for the business organization process and gives a definition for the main types of marketing communications, such as: advertising, sales promotion, direct marketing, public relations and personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní