Bc. Marta Janošová

Diplomová práce

Antikvariáty na internetu

Antiquarian bookshops on the Internet
Anotace:
Předkládaná magisterská práce s názvem Antikvariáty na internetu se v teoretické části zabývá zmapováním současné situace v oblasti internetových antikvariátů. Dále je zde popsána praxe antikvariátů na internetu, jejich možnosti propagace a způsoby komunikace se zákazníky. V neposlední řadě je také vymezen pojem „Antikvariát 2.0“ a jsou analyzovány speciální vyhledávací služby pro antikváře a zákazníky …více
Abstract:
The theoretical part of the submitted master thesis, titled Antiquarian bookshops on the Internet, maps the current state of internet book stores. Furtheremore it describes the practice of antiquarian bookshops on the Internet, their promotion opportunities and ways of communication with customers. Finally, the definition of „Antiquarian bookshop 2.0“ is given and special search services for antiquarians …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta