Theses 

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost – Bc. Sergei Tarabrin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sergei Tarabrin

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost

Corporate social responsibility and its importance in the present and for the future

Anotace: Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je společenská odpovědnost firem a její význam v současnosti a pro budoucnost. Teoretická východiska zohledňují problematiku konceptu udržitelného rozvoje, jeho definici a historii. Je vymezen pojem CSR, jeho principy, přínosy, trendy a způsob reportování. Aplikační část práce představuje firmu PricewaterhouseCoopers, její aktivity ve světě a v České Republice. Je analyzován přistup firmy i zaměstnanců ke společenské odpovědnosti ve specifických oblastech, kterými je „odpovědné podnikání“, „lidé, rozmanitost a začleňování do společnosti“, „zapojení do komunitních projektů a spolupráce s neziskovým sektorem“ a „péče o životní prostředí“.

Abstract: Abstract The subject of this thesis is corporate social responsibility and its importance in the present and for the future. Theoretical solutions incorporate the concept of sustainable development, its definition and history. It defines the concept of CSR, its principles, benefits, trends and reporting. Application part introduces the PricewaterhouseCoopers company, its activities in the world and in the Czech Republic. It analyzes the approach of the company and its employees to social responsibility in specific areas, which is "responsible business", "people, diversity and social inclusion," "involvement in community projects and cooperation with the NGO sector" and "care for the environment."

Klíčová slova: Klíčová slova CSR, společenská odpovědnost firem, trvale udržitelný rozvoj, komunikace, zaměstnanci, dodavatelé. Keywords CSR, corporate social responsibility, sustainble development, comunicaton, employees, stakeholders .

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:45, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz