Bc. Kristýna Řačáková

Master's thesis

Evropeizace programových dokumentů hnutí ANO

Europeanization of program document of ANO movement
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou volebních programů hnutí ANO pro volby do PSP ČR v roce 2013 a do EP v roce 2014 a souladem jeho cílů s cíli politické frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Cílem této práce bylo určit míru evropeizace volebních programů a cílů hnutí ANO a posoudit jejich soulad v cíli frakce, jejíž součástí jsou na půdě EP. V teoretické části práce …more
Abstract:
The present thesis deals with the content analysis of election programs of the movement ANO for elections to the Chamber of Deputies in 2013 and the EP in 2014 and its unity with the goals of political faction of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe. The aim of this thesis is to determine the degree of europeanization election programs and goals of the movement ANO and review their unity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: Ph.D. Vratislav Havlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií