Veronika DORŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Použití houby Dichomitus squalens k degradaci barviv v reaktoru typu rotačního biologického kontaktoru

Use of fungus Dichomitus squalens in rotary biological contactor for degradation of dyes
Anotace:
Během let výzkumu prokázaly houby bílé hniloby, že dokážou degradovat různé druhy syntetických barviv. To díky tomu, že houby bílé hniloby jsou vybaveny ligninolytickým enzymatickým aparátem, kterým jsou schopny rozkládat celou škálu organických polutantů kontaminujících životní prostředí. Tato bakalářská práce se zabývá schopností houby Dichomitus squalens dekolorizovat syntetické barvivo Disperse …více
Abstract:
During years of research white rot fungi proof their ability to degraded wide range of synthetics dyes. They can do that thanks to their lignin-degrading enzymes, which are capable of degradation a lot of organic pollutants causing contamination of environmental. This theses examines capability of white rot fungus Dichomitus squalens to decolorizes synthetic dye Disperse blue 3 (DB3) in rotating biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DORŇÁKOVÁ, Veronika. Použití houby Dichomitus squalens k degradaci barviv v reaktoru typu rotačního biologického kontaktoru. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta