Veronika DORŇÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Použití houby Dichomitus squalens k degradaci barviv v reaktoru typu rotačního biologického kontaktoru

Use of fungus Dichomitus squalens in rotary biological contactor for degradation of dyes
Abstract:
Během let výzkumu prokázaly houby bílé hniloby, že dokážou degradovat různé druhy syntetických barviv. To díky tomu, že houby bílé hniloby jsou vybaveny ligninolytickým enzymatickým aparátem, kterým jsou schopny rozkládat celou škálu organických polutantů kontaminujících životní prostředí. Tato bakalářská práce se zabývá schopností houby Dichomitus squalens dekolorizovat syntetické barvivo Disperse …more
Abstract:
During years of research white rot fungi proof their ability to degraded wide range of synthetics dyes. They can do that thanks to their lignin-degrading enzymes, which are capable of degradation a lot of organic pollutants causing contamination of environmental. This theses examines capability of white rot fungus Dichomitus squalens to decolorizes synthetic dye Disperse blue 3 (DB3) in rotating biological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2013
  • Supervisor: Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DORŇÁKOVÁ, Veronika. Použití houby Dichomitus squalens k degradaci barviv v reaktoru typu rotačního biologického kontaktoru. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta