Bc. Natálie Jurmanová

Bachelor's thesis

Aplikace pro tablety pro výuku zeměpisu

Apps for tablets in teaching Geography
Abstract:
Bakalářská práce na téma Aplikace pro tablety pro výuku zeměpisu se zabývá aplikacemi, které neslouží primárně ke vzdělávacímu účelu a jež mnoho lidí denně používá. Tato práce navrhuje způsoby využití těchto aplikací ve výuce zeměpisu. Teoretická část nejprve představuje tablet a jeho historii, poté pojednává o principech integrace tabletů do výuky a o situaci jejich zavádění do vzdělávání v zahraničí …more
Abstract:
The bachelor thesis on Apps for tablets in teaching Geography deals with apps which don’t serve primarily for educational purpose and which a lot of people use every day. This work suggests ways of using these apps in Geography. The theoretic part introduces tablet and its history, then discuss principles of integration of tablets in teaching and the situation of their introduction abroad and in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta