Bc. Anton Sopkin

Bachelor's thesis

Společenská odpovědnost firem v cestovním ruchu

Group Responsible Tourism Company
Abstract:
Cílem této práce je studium principů společenské odpovědnosti podniků v oblasti cestovního ruchu a stanovení úrovně společenské odpovědnosti vybraných ruských hotelů v Moskvě a Petrohradě.Proveden výzkum, který bude uskutečněn prostřednictvím komunikace s HR manažery.Na základě získané informace budou poskytnutá doporučení.
Abstract:
The aim of this work is to study the principles of CSR in the field of tourism and determine the level of social responsibility of selected Russian hotels in Moscow and St. Petersburg. Research will be conducted through communication with HR managers.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2021
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Václav Fišer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze