Lukáš Mach

Bakalářská práce

Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti

Economic and Social Consequences of Unemployment
Anotace:
Tato práce pojednává o důsledcích nezaměstnanosti. Snaží se zjistit, zda nezaměstnanost ovlivňuje život postiženého jedince. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje vznik nezaměstnanosti a její typy, a poté shrnuje důsledky nezaměstnanosti v již publikovaných pracích. Praktická část pomocí kvalitativního výzkumu zjišťuje, zda a jak hluboce postihují důsledky nezaměstnanosti …více
Abstract:
This thesis deals with consequences of unemployment. It tries to find out if unemployment affects life of an unemployed man. Thesis is divided into two parts – theoretical and practical. Theoretical part describes the causes of unemployment and its types and then summarizes its consequences in previously published work papers. Practical part uncovers, using qualitative research method, if and how deeply …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Machová
  • Oponent: Petra Vašková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava