Martin Vymětal

Bakalářská práce

Studie možností nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Znojmě

Study of the possibilities of handling biodegradable waste in the Znojmo city
Anotace:
V této práci jsou analyzovány možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady ve městě Znojmě. V teoretické části jsou popsány základní pojmy problematiky biologicky rozložitelných odpadů, legislativní předpisy a možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V praktické části je popsán stávající stav nakládání s bioodpadem ve městě Znojmě. Pomocí dotazníkového šetření a kvalitativního …více
Abstract:
This thesis analyzes the possibilities of handling biodegradable municipal waste in Znojmo. The theoretical part describes the basic concepts of biodegradable waste, legislative regulations and possibilities of handling biodegradable waste. The practical part describes the current state of bio-waste management in Znojmo. Using a questionnaire survey and qualitative assessment of projects used in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu